בית ספר תיכון "אלחכמה" – סח'נין

בחינת מתכונת – ידע לשון חלק משאלון  014204
מאת: שריף ח'לאילה

2 יחידות לימוד (רק כהשלמה ל 4 או ל- 5 יחידות לימוד)

הוראות לנבחן 

א. משך הבחינה: שעה ורבע
ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה בשאלון זה: 
  חלק ראשון: ידע הלשון - 50 נקודות

פרק א – הפועל 15 נקודות
פרק ב – שם העצם 10 נקודות
פרק ג – שם המספר 5 נקודות
פרק ד – תחביר 10 נקודות
פרק ה – תקינות , מילות יחס ותורת ההגה 10 נקודות
סה"כ: 50*2 = 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש: אין.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
ב ה צ ל ח ה !

שם התלמיד:
כיתה:

פרק א – הפועל ( 15 נקודות)

שאלה מס' 1

לפניך חמישה משפטים א-ה בכל משפט פועל מודגש, ואליו מכוונים שלושה סעיפים- ענה עליהם בהתאם לנדרש. (לכל סעיף נקודה אחת). פעלים בבניינים פִּעֵל, פֻּעַל, הֻפְעַל כתוב בכתיב מלא: פיעל, פועל הופעל; וגם פעלים בבניין נפעל בעתיד, בציווי ובצורת שם הפועל כתוב בכתיב מלא, לדוגמה: תיכנס, היכנס, להיכנס.
שים לב לזמן בסעיף השלישי בכל אחד מהמשפטים!

א.  העולם יִזְדַּקֵּק להרבה שנים כדי לשקם את הפגיעה באוזון.

1. השורש של הפועל יִזְדַּקֵּק הוא:
2. הבניין של הפועל יִזְדַּקֵּק הוא:
3. פועל מאותו שורש בבניין קל:  
היום, הרבה עניים _______ לעזרה כלכלית.

ב. אתמול פָּגְשוּ שרי הממשלה את נציג המורים.

1. השורש של הפועל פָּגְשוּ הוא:
2. הבניין של הפועל פָּגְשוּ הוא:
3. פועל מאותו שורש בבניין נפעל:
בשעה זו ____ נציגי המורים עם שר החינוך.

ג. בחדשות פֻּרְסַם שמחירי הנפט ירדו בהרבה אחוזים.

1. השורש של הפועל פֻּרְסַם הוא:
2. הבניין של הפועל פֻּרְסַם הוא:
3. פועל מאותו שורש בבניין פיעל:
הממשלה _____ מחר את שמות הזוכים במכרז.

ד. הבלשים הִפִּילוּ את העבריין בפח.

1. השורש של הפועל הִפִּילוּ הוא:
2. הבניין של הפועל הִפִּילוּ הוא:
3. פועל מאותו שורש בבניין התפעל:
עם שריקת הסיום, השחקנים ____ על השופט.

 ה. באוויר עָפוּ הרבה יונים.

1. השורש של הפועל עָפוּ הוא:
2. הבניין של הפועל עָפוּ הוא:
3. פועל מאותו שורש בבניין הפעיל:
לקראת המשחק האוהדים ____ הרבה בלונים באוויר.

פרק ב – שם העצם (10 נקודות)

שאלה מס' 2

לפניך קטע ובו שמונה מילים מודגשות, קרא אותו וענה על השאלה שלאחריו.

בגן החיות העירוני עורכים שיפוץ, באמצעות הדחפור מזיזים את הכלובים של הקרנף ושל הזברה, המפקחים על ביצוע הפרויקט נבחרו מכלל המפקחים המנהלים את תחנת הפיקוח עירוניות בנושא איכות הסביבה, הם מצוידים במערכת טכנולוגית מיוחדת המתאימה לגן החיות.

העתק בתוך הטבלה שלפניך שש מילים , לפי דרך התצורה שלהן. (6 נקודות)

שורש + משקל   בסיס + צורן   בסיס + בסיס מילים שאולות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

שאלה מס' 3

לפניך משפטים (4-1) ובהם ארבעה שמות מודגשים במשקל מִקְטָל. (2 נקודות)

1. המִסְגָד הוקם במרכז העיר.
2. אפשר להגיע למִבְצָר רק באמצעות רכב שטח.
3. המִרְשָם לא קריא.
4. בעל המִפְעָל פשט רגל.

א. מהו השם היוצא דופן מבחינת משמעות המשקל?  
ב. מהי המשמעות המשותפת לשלושת השמות האחרים?

שאלה מס' 4

לפניך שני משפטים ובכל אחד מהם צירוף של שתי מילים מודגשות. כתוב בתיבת הטקסט את צורת הרבים של הצירוף המודגש. (2 נקודות)

א. הרבה בתים ישנים שופצו בעיר העתיקה  
ב. התמונה היפה היא מעשה ידיו של התלמיד הזה

פרק ג – שם המספר (5 נקודות)

שאלה מס' 5

כתוב במילים את חמשת המספרים המודגשים בקטע לפניך.

בתקופה האחרונה חלה ירידה של 15% במספר תאונות הדרכים הקטלניות. ב- 5 החודשים האחרונים נרשמו 1795 תאונות שבהן נהרגו 125 אנשים, 2/3 מן התאונות קרו בגלל טעות אנוש.

א. 15
ב.  5
ג.  1795
ד.  125
ה.  2/3

פרק ד – תחביר ושחבור (10 נקודות)

שאלה מס' 6

לפניך קטע ובו ארבעה משפטים. קרא אותו וענה על השאלות שלאחריו.

ׁ(1) מחקר ראשוני, שנערך על חיות מעבדה בארצות הברית, רומז כי השמנת יתר פוגעת בזיכרון. (2) המחקר לא פורסם בכתב עת מדעי, אך תוצאותיו נמסרו לפרסום בתקשורת. (3) צוות החוקרים החל לבחון לעומק את הקשר בין השמנה לזיכרון. (4) הקשר בין השמנה לזיכרון נעוץ בהורמון לפטין.

א. כתוב במקום המיועד את הסוג של המשפט (מורכב, מחובר/מאוחה, פשוט). (4 נקודות)

סוגי משפטים:

המשפט הראשון:
המשפט השני:  
המשפט השלישי:  
המשפט הרביעי:  

ב. ציין את התפקיד התחבירי של המילים המודגשות . (4 נקודות)

התפקיד התחבירי:

רומז:  
בזיכרון:
המחקר:
מדעי:

שאלה מס' 7

בחר במשפט המתאים כ"דיבור עקיף" למשפט הבא: (2 נקודות)

יו"ר ארגון המורים העל יסודיים אמר: "אנחנו מוכנים להיות גמישים כדי לקדם את המשא ומתן בינינו לבין משרד החינוך והאוצר".

אנחנו מוכנים להיות גמישים כדי לקדם את המשא ומתן - אמר יו"ר ארגון המורים.
יו"ר ארגון המורים העל יסודיים הודיע שהוא מוכן להיות גמיש כדי לקדם את המשא ומתן בינו לבין משרד החינוך והאוצר.  
  יו"ר ארגון המורים העל יסודיים אמר שהם מוכנים להיות גמישים כדי לקדם את המשא ומתן בינינו לבין משרד החינוך והאוצר.  
  יו"ר ארגון המורים העל יסודיים אמר שהם מוכנים להיות גמישים כדי לקדם את המשא ומתן ביניהם לבין משרד החינוך והאוצר.  

פרק ה – תקינות, מילות יחס ותורת ההגה (10 נקודות)

שאלה מס' 8

לפניך ארבעה סעיפים א-ד ובכל אחד זוג מילים מודגשות – סמן את המילה הנכונה בקו. (4 נקודות)

1. קנה שני/שתי זוגות נעליים במחיר של אחד.  
2. מחירי הברזל עלו השבוע בשלושה שקלים וחצי/בשלושה וחצי שקלים.  
3. מחירי הדלק התייקרו בשנים האחרונות פי שלוש/שלושה.  
4. בלילות האחרונים/האחרונות אני לא ישן טוב.

שאלה מס' 9

בקטע שלפניך חסרות מילות יחס, העתק ליד כל מספר את מילת היחס המתאימה. (4 נקודות)

אחת הבעיות בעבודה מהבית היא התקשורת של העובד (1) מעסיקיו. הטכנולוגיה עשויה לסייע בפתרון בעיה זו. תקשורת מרחוק, כמו דואר אלקטרוני ושיחות ועידה היא הבסיס לקשר (2) העובדים למעסיקים. צריך להוסיף לקשר הקולי גם (3) הקשר החזותי (וידאו) שיגרום לעובדים מהבית להרגיש שהם נמצאים בחדר אחד (4) מעסיקיהם.

א. (1)
ב. (2)
ג. (3)
ד. (4)

שאלה מס' 10

באיזה מילה הדגש יוצא דופן? (1 נקודה)

  א. נִדְבַּק   ב. דָּבַק   ג. יִדָּבֵק   ד. יִדְבַּק

שאלה מס' 11

איזו מילה יוצאת דופן מבחינת הטעם? (1 נקודה)

  א. מַלְכֹּדֶת   ב. סַפְסָל   ג. מִשְלַחַת   ד. מִשְקָפַיִם

בהצלחה!

עדכון אחרון: 31/5/2011
כל הזכויות שמורות לאתר
אצטבא