מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים

מבחן מתוקשב בעקבות קריאת הטקסט "השועל והחסידה"
עברית לדרך (2) - כיתה ד'

כתבה וערכה: כבהה סוכינה
תכנון ועיצוב מתוקשב: גנטוס איליא, מדריך תקשוב ארצי

הוראות לנבחן:
חומר עזר מותר בשימוש: אין

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
בהצלחה!
הציון שלך הוא:

תלמידים יקרים, קראו את הטקסט הבא וענו על השאלות שאחריו:


1. בחר מתוך הרשימה את התשובה הנכונה. (20 נקודות) הצג טקסט  הסתר טקסט

(א)   סוג הטקסט הוא:
(ב)   בטקסט יש:
(ג)   מה חשב השועל על עצמו?
(ד)   ההיפך של המלה "חכם" הוא:
(ה)   השועל הזמין את החסידה ל:
(ו)   על השולחן שערך השועל היו:
(ז)   החסידה הזמינה את השועל אחרי:
(ח)   החסידה ערכה שולחן ושמה עליו:
(ט)   מי אכל מהמרק שהכינה החסידה?
(י) בסוף השועל:

2. מי אמר את המשפטים הבאים: (6 נקודות) הצג טקסט  הסתר טקסט

(א)   "תודה רבה, אבוא בשמחה"
(ב)   "אני מזמינה אותך"
(ג)   "אולי אני לא הכי חכם בעולם"

3. סדר את המשפטים לפי הרצף
   (מותר להזיז את התיבות עד 6 פעמים) (4 נקודות): הצג טקסט  הסתר טקסט

  • החסידה הזמינה את השועל
  • השועל ערך שלחן לכבודה של החסידה
  • השועל ידע שאינו הכי חכם בעולם
  • החסידה ניסתה לאכול ולא הצליחה
  • השועל ניסה לאכול ולא הצליח

4. סמן ליד כל אחד מהמשפטים הבאים אם הוא נכון או לא נכון..
    (12 נקודות)הצג טקסט  הסתר טקסט

(א) החסידה אכלה מהצלחת הגדולה והשטוחה.
(ב) השועל ניסה והצליח לאכל מהכוס הגבוהה והצרה.
(ג) החסידה הצליחה לאכול מהכוס הגבוהה והצרה.
(ד) השועל והחסידה בישלו מרק.

5. שאלות כוונה (6 נקודות) הצג טקסט  הסתר טקסט

(א) שהוא  (שורה 1)  =
(ב) עליו (שורה 5)     =
(ג) אותך (שורה 9)   =

6. ציין את ההפך של המילים המודגשות. (15 נקודות)

(א) השועל ניסה לאכול ולא הצליח הזמין נכשל נפגש
(ב) הכוס גבוהה וצרה. נמוכה גדולה רחבה
(ג) חשב בלבו השועל הרעב והעצוב שמח חכם עייף
(ד) הצלחת היתה גדולה רחבה קטנה מלאה
(ה) חשב בלבו השועל הרעב והעצוב שבע עייף שמח

7. כתוב במילים: (12 נקודות)

(א) 1 חסידה
(ב) 2 ארוחה
(ג) 5 צלחת
(ד) 4 הזמנה

8. כתוב את הפועל בצורתו הנכונה: (15 נקודות)

(א) (א.מ.ר) (הן) (עבר)
(ב) (א.כ.ל) (אתם) (הווה) 
(ג) (ח.ש.ב) (אתה) (עבר)
(ד) (ע.ר.ך) (אנחנו) (עבר)
(ה) (י.ש.ב) (את) (הווה)

9. תן שם לקבוצת המילים הבאות, גרור את שם הקבוצה ממחסן המילים. (10 נקודות)

(א) חמוץ, מתוק, חריף, מר
(ב)  שחור, לבן, ורוד, כחול
(ג) ראשון, שלישי, רביעי, שישי
(ד) אבא, אמא, אחות, סבתא
(ה) חרף, סתיו, אביב, קיץ

מחסן המלים: עונות השנה    טעמים    בני משפחה    צבעים    ימי השבוע


כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא
קהילה לומדת עברית בביה"ס הערבי
תאריך עדכון   24/8/2013
אצטבא