דף עבודה לכיתה ג'

לפניך תמונות שמתאימות למילים. נא גרור את התמונה לתיבה שבה המילה הנכונה!


 
   
       
תלמיד
בית
ילקוט
ספר
       
דלת
לוח
שר
כסא
       
מחברת
כלב
   
 
 
   

כל הכבוד לך, הצלחתה במשימה שלך

כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא