בחינה לכיתה ט

פיקוח: ד"ר האני מוסא, מפמ"ר על הוראת העברית בבתי ספר ערביים
כתבה: וג'יה בדאח, בי"ס חט"ב עילוט
תקשוב ועיצוב: גנטוס איליא, מדריך תקשוב ארצי

הוראות לנבחן

  • משך המבחן: 45 דקות
  • עליך לענות על כל השאלות
  • עליך להקפיד על רווח אחד בין שתי מילים בעת הקלדה
  • בכדי לקבל ציון עליך לרשום את השם שלך וללחוץ על קבל ציון.
  • התשובות תמיד בכתיב מלא.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
בהצלחה!

השקנאי/ קראו את טקסט "השקנאי" וענו על השאלות הבאות:


השַׂקְנאי הוא עוף גדול: אורך הגוף שלו הוא כ־170 ס"מ (מטר + 70 ס"מ בערך)! כשהוא פורֵשׂ את כנפיו, אורך הקו שבין שני הקצָווֹת שלהן הוא כ־290 ס"מ ( 2 מטרים + 90 ס"מ בערך)! גם המקור שלו ארוך – כ-40 ס"מ! מתחת למקור של השַׂקְנאי יש שׂק עור (השׂק הזה נקרא זֶפֶק). גם הוא גדול! אבל הרגליים של השַׂקְנאי קטנות ביחס לגופו.

מה אוכלים השַׂקְנאים? הם אוכלים הרבה דגים. הם כמעט אינם אוכלים שום דבר אחר. שַׂקְנאים רבים שׂוחים במים בשׁוּרה חזיתית, מכים בכַנְפיהם הגדולות במים ומגַרשים את הדגים למים רדוּדים. שַׁם כל שַׂקְנאי תופס בִמקורו דגים בזה אחר זה מהר מהר ומחזיק אותם בשׂק שמתחת למקור שלו. .בסוף הדַיג הוא בולע לאט לאט את הדגים. השַׂקְנאי יכול להחזיק בשׂק שלו ולבלוע גם דגים גדולים, אפילו דג ששוקל שני ק"ג

השַׂקְנאים מִתקַשים ללכת ביבשה. הם מתנַדנדים מצד אל צד וּמתקדמים לאט. לעוּמת זאת, ביַם הם שוחים היטב ובאוויר מעוֹפפים היטב. בכל רגל של שַׂקְנאי ארבע אצבעות. הן מחוּברות זו לזו בִקרוּם־שׂחִייה. מתחת לעור של השַׂקְנאי יש כיסי אוויר, הדומים לספוג ועוזרים לו לעוף.

הנקבה של השַׂקְנאי מְטילה רק שתיים־שלוש ביצים. שני בני־הזוג דוגְרים עליהן. אחרי כ־40 יום בוֹקעים גוזלים עירוּמים. לגוזל אין מקור ארוך. בימים הראשונים לחיֵיהֶם שַׂקְנאים מאכילים אותם: הגוזל מכניס את המקור שלו לתוך הקֵיבה של הוריו, מוציא מזון ואוכל.


שאלה 1/ בחר בתשובה הנכונה

א. הרגליים של השקנאי?
ב. לפי הפסקה השנייה:

ג. כיסי האוויר של השקנאי:


שאלה 2/ לפנך משפטים נא ציין אם המשפט הוא נכון או לא נכון.

א. אורך הגוף של השקנאי הוא 90 ס"מ.


ב. זפק הוא שק עור.

ג. האוכל העיקרי של השקנאי הוא צמחים.


ד. השקנאי יכול לבלוע דגים גדולים.

ה. השקנאים הולכים במהירות על היבשה.


ו. הנקבה של השקנאי מטילה שתים-שלושה ביצים.


שאלה 3/ כתוב את המשמעות של המלה מתוך הטקסט

א. מסלקים


ב. לתפוס

ג. זזים או נעים


ד. מסייעים

ה. בצורה טובה


ו. אפרוחים


שאלה 4/ כתוב ליד כל משפט בעמוד ב' את המספר המתאים לו בעמוד א'

עמוד א' עמוד ב'

1. לשקנאי יש שק מתחת למקור

כדי שיוכל לשחות מהר

2. לשקנאי יש כיסי אוויר מתחת לעור

כדי לגרש את הדגים למים רדודים

3. גוזל השקנאי מכניס את המקור שלו לתוך הקיבה של הוריו

כדי שיוכל לעוף.

4. האצבעות של השקנאי מחוברות זו לזו בקרום

עדי שיוכל לתפוס דגים רבים

5. השקנאים שוחים במים בשורה ומכים בכנפיהם

כדי להוציא מזון ואוכל.


שאלה 5/ הפכו את המשפטים הבאים מיחיד לרבים

א. הכרתי מקרוב את חבר הכנסת זה.


ב. בחדר האוכל שלי חלון גדול.

ג. הוא כמעט לא אוכל שום דבר אחר


ד. גם המקור שלו ארוך


שאלה 6/ הפכו את הסמיכות הפרודה לחבורה ואת החבורה לפרודה.

א. הצרכים של האדם חיוניים


ב. סיפורי הסופר מעניינים.


ג. פקידי הבנק חרוצים


ד. הערים של המדינה גדולות


שאלה 7/ כתבו את המספרים במילים.


לקראת פתיחת שנת הלימודים, קניתי (15) _____________ מחברת, ו (7) _____________ ספרים. כל הציוד של בית הספר עלה (345) _____________ שקלים חדשים. ב- (1) _____________ בספטמבר תיפתח שנת הלימודים. מספר חדר הכיתה שלי הוא (9) _____________.סיימת!

נא ציין את שמך בתיבת הטקסט ולחץ על "קבל ציון"