אצטבא
מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף שפות

הפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים
קשת - ספרי לימוד לתיכון

מבחן מתוקשב בעקבות קריאת הטקסט "זריעת עננים וגשם מלאכותי"
מתוך: ספר "קשת" ב' לכיתה י"א

כתבו וערכו: סמיח ח'טיב, סובחי עדווי והאני מוסא
תכנון ועיצוב מתוקשב: איליא גנטוס, מדריך תקשוב ארצי
השתתפו בהכנת המבחן: מואפק יוספין ושריף ח'לאילה
איורים: ג'אזי אבו-כף

הוראות לנבחן
חומר עזר מותר בשימוש: אין
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

לחץ כאן כדי להתחיל
בהצלחה!