<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="index.aspx.cs" Inherits="index" %> ידע לשון וספרות א'
מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגנת
אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים
תיכון מקיף דיר חנא –  בחינת מתכונת בעברית – שכבת י"ב
ידע לשון

ידע לשון

פרק א - הפועל (15 נקודות)

שאלה מס' 1

ענה על שאלה מס' 1 (לכל סעיף – נקודה אחת)   
לפניך חמישה משפטים א-ה, ובכל משפט פועל מודגש, ואליו מכוונים שלושה סעיפים (1)-(3). השלם את החסר בכל אחד מהסעיפים (1)-(3). שים לב לזמן בכל אחד מן המשפטים בסעיף (3). (יש לכתוב את שורש הפועל יִשְמְרוּ , למשל, לפי אחת משתי הצורות הבאות: ש-מ-ר או ש.מ.ר)

א. חברי מִתְכּוֹנֵן היטב לבחינת הבקיאות בידע לשון .
(1) השורש של הפועל מִתְכּוֹנֵן הוא:     
(2) הבניין של הפועל מִתְכּוֹנֵן הוא:      
(3) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין הפעיל:  התלמידים   בשבוע הבא מצגת בנושא מניעת אלימות. 

ב. מתי תַּגִּיעוּ למסיבת יום ההולדת של חברכם.
(1) השורש של הפועל תַּגִּיעוּ הוא:    
(2) הבניין של הפועל תַּגִּיעוּ הוא:      
(3) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין קל:  אסור   בחוטי חשמל חשופים.  

ג. דבורת הדבש מִתְעוֹפֶפֶת מפרח לפרח.
(1) השורש של הפועל מִתְעוֹפֶפֶת הוא:    
(2) הבניין של הפועל מִתְעוֹפֶפֶת הוא:      
(3) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין קל: ידוע כי ציפורי השיר   במהירות גדולה.  

ד. התלמיד מוֹצֵא לנכון לספר את האמת.
(1) השורש של הפועל מוֹצֵא הוא:    
(2) הבניין של הפועל מוֹצֵא  הוא:     
(3) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין נפעל: כל הספרים   כרגע בתוך התיק.  

ה. הרופא הִזְדַּעֲזַע למראה הפצוע.
(1) השורש של הפועל הִזְדַּעֲזַע הוא:   
(2) הבניין של הפועל הִזְדַּעֲזַע הוא:     
(3) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין פועל: בימים אלה, שר האוצר  ממצב המשק במדינה.  

  

פרק ב - שם העצם (10 נקודות)

ענה על שלוש השאלות 2- 4 ( מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה ).
שאלה מס' 2

לפניך קטע, ובו חמש מילים מודגשות. קרא אותו וענה על השאלה שאחריו.    

לפני יומיים הזמנו דרך האִינְטֶרְנֵט חופשה לגרמניה. השהיה שלנו תהיה במָלוֹן שלושה כוכבים עם ארוחת בוקר, את ארוחת הצהריים נאכל במסעדה מקוֹמִית. מַדְרִיך הטיול המליץ לנו להשתמש ברַכֶּבֶת התחתית כאמצעי תחבורה. האטרקציה המדהימה תהיה לצפות במשחק כַּדּוּרֶגֶל.

השלם לפי דרכי התצורה שלהן. (5 נקודות)
המילה מילים שאולות , שורש+משקל,  בסיס+צורן או  בסיס+בסיס
א. אִינְטֶרְנֵט נא בחר .. מילים שאולות שורש+משקל בסיס + צורן בסיס + בסיס    
ב. מָלוֹן נא בחר .. מילים שאולות שורש+משקל בסיס + צורן בסיס + בסיס    
ג. מקוֹמִית נא בחר .. שורש+משקל מילים שאולות בסיס + צורן בסיס + בסיס    
ד. רַכֶּבֶת נא בחר .. מילים שאולות שורש+משקל בסיס + צורן בסיס + בסיס    
ה. כַּדּוּרֶגֶל נא בחר .. מילים שאולות שורש+משקל בסיס + צורן בסיס + בסיס    
 

  

שאלה מס' 3

לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם מודגשת מילה:
(1) השַחְקָן המפורסם הלך לעולמו בגיל 83.
(2) הופעת הרַקְדָנִית הלהיבה את האורחים.
(3) המורה הקַפְּדָן אינו מורה טוב.
(4) לספריה העירונית דרוש סַפְרָן בעל ניסיון.

א. בחר את המילה שהיא יוצאת דופן מבחינת משמעות המשקל.
       
ב. מהי המשמעות המשותפת לשלוש המילים האחרות?
       
ג. לפניך ארבע מילים: כְּתִיבָה, כְּתִיב, מִכְתָּב, הַכְתָּבָה מהו השורש המשותף למילים אלה? (3 נקודות)
        
 

  

שאלה מס' 4

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מודגש צירוף של שתי מילים.
הוסף לשני המשפטים את ה"א היידוע. (אין צורך לנקד) (2 נקודות)
א. נמל תעופה בן גוריון נמצא במרכז הארץ.
       
ב. המשורר חיבר שיר קצר.
       
 

  

פרק ג - שם המספר, מילות יחס (5 נקודות)

ענה על שאלה מס'  5 (5 נקודות)
שאלה מס' 5

א. לפניך קטע ובו שלושה מספרים מודגשים. כתוב את המספרים המודגשים במילים. (3 נקודות)

במהלך החופשה שהינו במלון קטן. מספר החדרים במלון הוא 118. במלון יש 2 בריכות שחייה. 3 ארוחות ביום מוגשות במסעדת המלון.

1.   118       
2.   2            
3.    3           

ב. לפניך שני משפטים. בחר את מילת היחס הנכונה בכל משפט. (2 נקודות)
(1) הכובע שינה את חייה של מריה, ובלעדו / בלעדיו הרגישה נורא.
בלעדו בלעדיו    
(2) כולם אמרו למריה שהכובע הולם אותה / לה. אותה לה

  

פרק ד - תחביר ושחבור (10 נקודות)

ענה במחברתך על שלוש השאלות 6- 8 (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה)
שאלה מס' 6

לפניך קטע ובו חמישה משפטים. קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

1. בבתי ספר רבים בארצות הברית הולכת וגוברת הנטייה לחזור אל התלבושת האחידה. 2. התומכים בעניין טוענים שתלבושת אחידה מוסיפה לגאוות בית הספר. 3. גם בבתי ספר שאינם מחייבים תלבושת אחידה, יש כללי ליבוש. 4. באירופה הונהגה התלבושת האחידה במאה ה-19 כדי לציין את חובות התלמידים ואת זכויותיהם. 5. בבריטניה מקובלת התלבושת האחידה כדבר מובן מאליו, ושם התלבושת האחידה היא חלק מהתפיסה החינוכית.

א.  בחר  ליד כול משפט את סוגו התחבירי - יש לענות על שלושה משפטים מתוך חמישה. (3 נקודות) .
משפט 1 פשוט מחובר מורכב
משפט 2 פשוט מחובר מורכב
משפט 3 פשוט מחובר מורכב
משפט 4 פשוט מחובר מורכב
משפט 5 פשוט מחובר מורכב

ב. בקטע יש שלוש מילים המסומנות בקו, ציין את התפקיד התחבירי של כול אחת מהן. (3 נקודות)
     התומכים:     
     מחייבים:      
     החינוכית:     
 

  

שאלה מס' 7

לפניך התחלה של משפט, על פי הקטע בשאלה מס' 6, ואחריו ארבע אפשרויות להשלמת המשפט.
בחר את האפשרות הנכונה. (2 נקודות)
התלבושת האחידה דרושה בארצות הברית כי היא:
מציינת את חובות התלמידים ואת זכויותיהם. דבר מובן מאליו. מוסיפה לגאוות בית הספר. חלק מהתפיסה החינוכית.    

  

שאלה מס' 8

א. הפוך את המשפט לסביל. (אין צורך לשים נקודה בסוף המשפט) (נקודה אחת)
     מכונאי מעולה מתקן את המכונית שלנו בשעה זו.
         
ב. הפוך את המשפט לפעיל. (אין צורך לשים נקודה בסוף המשפט) (נקודה אחת)
    הבחינה הופסקה עשר דקות לפני הזמן על ידי המורה.
        

  

פרק ה – תקינות, תורת ההגה (10 נקודות)

ענה על שש השאלות 9- 14 (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה).
שאלה מס' 9
 
לפניך שלושה סעיפים א-ג, ובכל אחד מהם זוג מילים מודגשות. גרור את המילה הנכונה לתיבה המתאימה.  (3 נקודות) 
    א. מריה מעולם לא שמה / תשים לב ליופי שמסביבה. 
           
    ב. יש להיזהר כאשר משתמשים במספריים חדות / חדים.
           
    ג. צָעִירִים / צְעִירִים רבים מאבדים את חייהם על הכבישים.
          
                 

  

שאלה מס' 10

בקטע שלפניך חסרות מילות יחס.
 כתוב את המספרים (1)-(3), וליד כול מספר כתוב את מילת היחס החסרה להשלמת המשפט בקטע. ( 3 נקודות )

המשטרה מבקשת (1) עזרת הציבור בחיפוש אחר האבידה. הציבור נרתם (2) משימה החשובה. הוחלט גם שהמוצא הישר יקבל (3) המשטרה פרס כספי הגון.

יש לכתוב רק את מילות היחס.
(1):        
(2):       
(3):       

  

שאלה מס' 11

באיזו מילה אין אם קריאה? (נקודה אחת)
א. מָאוֹר ב. תְּמוּנָה ג. נָשִיר ד. הָלַךְ    
 

  

שאלה מס' 12

באיזה שורש לא חל שיכול אותיות בבנין התפעל? (נקודה אחת)
א. ש-מ-ר ב. ס-ג-ר ג. ק-ר-ב ד. ז-ק-נ         

  

שאלה מס' 13

באיזו מילה יש דגש חזק משלים? (נקודה אחת)
א. יִתָּפֵס ב. גָּלוּי ג. תַּרְגִּיל ד. הִתְלַבֵּש       

  

שאלה מס' 14

באיזו מילה מבין המילים הבאות יש רק שוואים נעים? (נקודה אחת)
א. תְּדַבְּרוּ ב. יִכְתְּבוּ ג. הֻרְגְּשָה ד. הֻשְלַכְתְּ           

  

תוצאות שלך:

שאלה מס' התשובה שלך נכון/לא נאון התשובה הנכונה
1א1
1א2
1א3
1ב1
1ב2
1ב3
1ג1
1ג2
1ג3
1ד1
1ד2
1ד3
1ה1
1ה2
1ה3
5א1
5א2
5א3
5ב1
5ב2
6א1
6א2
6א3
6א4
6א5
6ב1
6ב2
6ב3
7
10(1)
10(2)
10(3)
11
12
13
14
הנקוד שלך הוא: