<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" Trace="false" %> ידע לשון


פרק א – הפועל (15 נקודות)

שאלה מס' 1

לפניך חמישה משפטים א-ה, ובכל משפט פועל מודגש, ואליו מכוונים שלושה סעיפים (1)-(3).
השלם את החסר בכל אחד מהסעיפים (1)-(3).
פעלים בבניינים פִּעֵל, פֻּעַל, הֻפְעַל כתוב בכתיב מלא: פיעל, פועל, הופעל, וגם פעלים בבניין נפעל בעתיד, בצווי ובצורת שם הפועל כתוב בכתיב מלא, לדוגמה: תיכנס, היכנס, להיכנס.

א. הוא מַפְלִיא את האנשים בהצלחתו.
(1) השורש של הפועל מַפְלִיא הוא:    
(2) הבניין של הפועל מַפְלִיא הוא:    
(3) פועל מאותו שורש בבניין התפעל אל    ממראה הילד.  
ב. אינכם טוֹעִים, הצלחתם בבחינה!
(1) השורש של הפועל טוֹעִים הוא:    
(2) הבניין של הפועל טוֹעִים הוא:      
(3) פועל אחר מאותו שורש בבניין הפעיל:חבריי   אותי בעבר כמה פעמים.   
ג. תִּרְגַּלְתִּי את החומר לקראת המבחן.
(1) השורש של הפועל תִּרְגַּלְתִּי הוא:     
(2) הבניין של הפועל תִּרְגַּלְתִּי הוא:      
(3) פועל מאותו שורש בבניין פועל: האוכלוסייה בישראל   טוב לשעת חירום .   
ד. נוֹדַע לי על ביטול הטיול.
(1) השורש של הפועל נוֹדַע הוא:   
(2) הבניין של הפועל נוֹדַע הוא:      
(3) פועל מאותו שורש בבניין הפעיל: מנכ"ל החברה כבר  לעובדים על קיצוץ בשכרם.   
ה. הָכֵן רכבך לחורף!
(1) השורש של הפועל הָכֵן הוא:    
(2) הבניין של הפועל הָכֵן הוא:       
(3) פועל מאותו שורש בניין התפעל: הן    למסיבה הלילה.  

פרק ב - שם העצם (10 נקודות)

ענה על שלוש השאלות 4-2 (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה.)

שאלה מס' 2

לפניך קטע, ובו שש מלים מודגשות. קרא אותו וענה על השאלות שאחריו.

הפִּרְסוּמַאי משתמש בדרכי תצורה מגוונות: הוא משלב בפרסומות מילים כגון "חָטִיף" או "שַלְגוׂן". הוא משתמש "בהלחמים", מילים שהורכבו משני בסיסים (שמות), למשל, פְּרִילִי, וגם במילים לועזיות כגון: אטרקציה. מי מכם יודע מהי דרך התצורה של המילה "כָּרִית" ושל "קְרֶמְבּוׂ"?

בחר מתוך הרשימה את  דרכי התצורה של המילים הבאות. (6 נקודות)
א. הפִּרְסוּמַאי  נא בחר... מילות שלמות שורש+משקל בסיס+צורן בסיס+בסיס  
ב. חָטִיף נא בחר... מילות שלמות שורש+משקל בסיס+צורן בסיס+בסיס  
ג. שַלְגוׂן   נא בחר... מילות שלמות שורש+משקל בסיס+צורן בסיס+בסיס  
ד. פְּרִילִי  נא בחר... מילות שלמות שורש+משקל בסיס+צורן בסיס+בסיס  
ה. כָּרִית  נא בחר... מילות שלמות שורש+משקל בסיס+צורן בסיס+בסיס  
ו. קְרֶמְבּוׂ  נא בחר... מילות שלמות שורש+משקל בסיס+צורן בסיס+בסיס  

שאלה מס' 3

לפניך רשימה של ארבעה שמות: יַלְדוׂן, יַרְחוׂן, צְרִיפוׂן, אַרְנָקוׂן (2 נקודות)

א. ציין את השם שהוא יוצא דופן מבחינת המשמעות הסופית. (נקודה אחת)
יַלְדון יַרְחון צְרִיפון אַרְנָקון ב. מהי המשמעות המשותפת לשלוש הסופיות בשלושת השמות האחרים? (נקודה אחת)
     

שאלה מס' 4

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם צירוף של שתי מילים מודגשות.
כתוב לידו את צורת הצירוף עם ה' היידוע/ הידיעה. (2 נקודות)

(1) האם אתה ממליץ על נַעַל סְפּוׂרְט מתוצרת אדידס?
           
(2) המעבר אל עִיר גְּדוֹלָה מושך את הצעירים.
          

פרק ג - שם מספר ומילות יחס (5 נקודות)

ענה על שאלה  מס' 5.

שאלה מס' 5

(א) כתוב במילים שלושה מבין חמשת מספרים המודגשים בקטע שלפניך:  (3 נקודות)

בכביש זה עוברות מדי יום כ-12000 מכוניות. בעירנו 14 רמזורים. אני גרה בקרבת רמזור מספר 6. המרחק מבית הספר לביתי גדול פי 5 מאשר המרחק מהרמזור לביתי. ב-26 בחודש נתחיל ללמוד בבית הספר לקראת מבחני תיאוריה בנהיגה.

1200      
14      
6      
5      
26       

(ב) לפניך שני משפטים. השלם את מילת היחס בכל אחד מהם כנדרש. (2 נקודות)

(1) לאחר השיחה עם חברינו הבטחנו להם שלא ניסע לנופש (בלעדי)     
(2) חברות, האם יש (אצל)    בדירה מערכת מיזוג אוויר?   

פרק ד – תחביר ושחבור (10 נקודות)

ענה במחברתך על שלוש השאלות 8-6

שאלה מס' 6

לפניך קטע ובו ארבעה משפטים. קרא אותו, וענה על השאלות א-ב שאחריו.

(1) שני הבחורים שבתמונה הם שחקנים מוכרים לציבור. (2) תמונותיהם השתרבבו בטעות לכתבה, שפורסמה על ידי המשטרה באחד הצהובונים המפוקפקים. (3) הם פנו לעורך-דין וביקשו ממנו, שיגיש תביעה נגד המשטרה. (4) המשטרה ניסתה לסגור את הפרשה בפשרה, אך שני הבחורים דחו פתרון כזה למען טיהור עצמם בפסק דין.

א. בחר מהקטע שלוש מלים מודגשות, ציין את התפקיד התחבירי של כל אחת מהן. (3 נקודות)

שבתמונה     
שחקנים     
בטעות     
לעורך-דין      
פתרון      

ב. ציין את סוגם התחבירי של שלושה מבין ארבעת המשפטים: (3 נקודות)

משפט 1:      
משפט 2:       
משפט 3:       
משפט 4:       

שאלה מס' 7

לפניך התחלה של משפט, על-פי הקטע בשאלה 6, ואחריו שלוש אפשרויות להשלמת המשפט. בחר את ההשלמה הנכונה. (2 נקודות)

שני הבחורים דחו את הצעת הפשרה, כי
הם לא מאמינים שהמשטרה נהגה בתום לב הם שחקנים מפורסמים הם רוצים לטהר את שמותיהם מכל רבב דרך בית המשפט         

שאלה מס' 8

א. כתוב בפעיל את המשפט שלפניך (אין צורך לשים נקודה בסוף המשפט). (נקודה אחת)

הספרים הישנים הורדו מהמדפים על-ידי בעל החנות.
     

ב. כתוב בסביל את המשפט שלפניך.(אין צורך לשים נקודה בסוף המשפט) (נקודה אחת)

המארגנים הגבילו את גיל הכניסה למועדון.
       

פרק ה - תקינות, מילות יחס, תורת ההגה (10 נקודות)

ענה על חמש השאלות 14-9:

שאלה מס' 9

לפניך שלושה סעיפים, ובכל אחד מהם זוג מלים מודגשות, אך רק אחת מהן נכונה. בחר את המילה הנכונה בכל סעיף. (3 נקודות)

א. אבא יוֹשֵן/יָשֵן על הספה בסלון.  יוֹשֵן יָשֵן
ב. התאונה ארעה בצומת המואר/המוארת.  המואר המוארת
ג. האופניים החדשות/החדשים שימחו את הילד.  החדשות החדשים

שאלה מס' 10

בקטע שלפניך חסרות מילות יחס במקום המספרים (1)-(3), ליד כל מספר כתוב את מילת היחס החסרה להשלמת המשפט בקטע. (3 נקודות)

התלמיד התקשה (1) מתמטיקה.  הוא פנה (2) מורה ידוע, וביקש (3) עזרתו.
(1)
(2)
(3)

שאלה מס' 11

באיזו מילה הדגש הוא תבניתי? (נקודה אחת)

  הִגִּיד מַצִּיל הִתְנַצֵּל מַפָּל

שאלה מס' 12

באיזו מילה יש דגש חזק משלים? (נקודה אחת)

  הִשָּמֵר הִרְבִּיץ הִקְבִּיל מַרְגִּיש

שאלה מס' 13

באיזו מילה לא חל שיכול אותיות? (נקודה אחת)

  מִסְתַּמֵּן מַסְתִּיר מִסְתַּפֵּר מִסְתַּגֵּר

שאלה מס' 14

באיזו מילה יש שווא נע? (נקודה אחת)

     הִתְלַבֵּש מַסְגִּירִים דִּבְּרוּ מִסְגֶּרֶת