עברית לבתי ספר ערביים - ידע לשון

2 יחידות לימוד
רק כהשלמה ל- 4 או 5 יחידות לימוד
מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011
מספר השאלון: 014204, 253

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: שעה ורבע

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
פרק א - הפועל - 15 נקודות
פרק ב - שם העצם - 10 נקודות
פרק ג - שם המספר - 5 נקודות
פרק ד - תחביר ושִחבּוּר - 10 נקודות
פרק ה - תקינות, מילות יחס ותורת ההגה - 10 נקודות
      סה"כ: 50 נקודות

הערות:
-  הבחינה היא חלק ראשון מבחינת בגרות "ידע לשון וספרות א'.
-  עם הפיכת הבחינה לשאלון ממוחשב הוכנסו שינויים אחדים כדי שיתאימו לרוח התקשוב
-  בהקלדה נא להקפיד על רווח אחד בלבד בין מילה למילה.

 בהצלחה! 

שם התלמיד:
כיתה:

פרק א - הפועל [15 נקודות]

- ענה על שאלה 1

שאלה 1
לפניך חמישה משפטים א-ה. בכל משפט יש פועל מודגש, ואליו מכוּונים שלושה סעיפים (1)-(3).
השלם את החסר בכל אחד מהסעיפים (1)-(3) (לכל סעיף נקודה אחת).

פעלים בבניינים פִּעִל, פֻּעַל, הֻפְעַל ציין בכתיב מלא בלבד: פיעל, פוּעל והופעל; 
וגם פעלים בבניין נפעל בעתיד, בציווי ובצורת שם הפועל כתוב בכתיב מלא, לדוגמה: תיכנס, היכנס להיכנס.
שים לב לזמן בכל אחד מהמשפטים בסעיף (3).
את השורש יש לרשום לפי הדוגמה: כתבתי, השורש הוא: כ-ת-ב.

א.  בשנים האחרונות חָלִים שינויים קיצוניים במזג האוויר

(1) השורש של הפועל  חָלִים הוא
(2) הבניין של הפועל  חָלִים הוא
(3) פועל מאותו שורש בבניין  התפעל:    
בחורף שעבר    סופות שלגים באירופה ובארה"ב.  

ב. בישראל נַעֲשִׂים ניסיונות רבים כדי לפתור את בעיות משק המים במדינה.

(1) השורש של הפועל נַעֲשִׂים הוא
(2) הבניין של הפועל נַעֲשִׂים הוא
(3) פועל מאותו שורש בבניין פעל / קל :    
רוב בני האדם    בדרך כלל את מה שנדרש מהם.

ג. מאמצי התיווך שִׁפְּרוּ את היחסים בין הצדדים.

(1) השורש של הפועל שִׁפְּרוּ  הוא
(2) הבניין של הפועל שִׁפְּרוּ  הוא
(3) פועל מאותו שורש בבניין פּוּעל:    
התנאים של עובדי המפעל    בשבועות הקרובים.

ד. מוצרים אלקטרוניים מִשְׁתַּכְלְלִים מדי שנה בשנה.

(1) השורש של הפועל מִשְׁתַּכְלְלִים הוא
(2) הבניין של הפועל מִשְׁתַּכְלְלִים הוא
(3) פועל מאותו שורש בבניין פיעל:    
אנחנו    את שיטת המדידה של כמות מי הגשמים שיורדת בכל חורף.

ה. בן דודי קָרוּי על שם סבא שלנו.

(1) השורש של הפועל קָרוּי הוא
(2) הבניין של הפועל  קָרוּי הוא
(3) פועל מאותו שורש בבניין נפעל:    
בשבוע הבא    רחוב בתל-אביב על שם משוררת מפורסמת.

פרק ב - שם העצם [10 נקודות]

- ענה על שלוש השאלות 4-2 (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה).

שאלה 2
לפניך קטע, ובו חמש מילים מודגשות. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.

ההחלטה של עיריית תל-אביב להקים איצטדיון כַּדּוּרֶגֶל חדש באחת השכונות בעיר פורסמה בעִתּוֹן המקומי. החלטה זו עוררה את הִתְנַגְּדוּת תושבי השכונה והאזור. התושבים מתכוונים לפנות לעִירִיָּה ולהגיש בַּקָּשָׁה לביטול ההחלטה, מחשש לפגיעה באֵיכוּת חייהם.

השלם בטבלה הבאה שש המילים המודגשות בקטע, לפי דרך התצורה שלהן. (6 נקודות). 

המילה דרכי התצורה של המילה
1. כַּדּוּרֶגֶל:
2. עִתּוֹן:
3. הִתְנַגְּדוּת:
4. עִירִיָּה:
5.  בַּקָּשָׁה:
6. אֵיכוּת:

שאלה 3
לפניך משפטים (1)-(4), ובהם  מילים מודגשות המסתיימות בצורן הסופי נִית/רִית.   (2 נקודות)

(1) הנמלה אינה חיה עַצְלָנִית.
(2) הורַי קנו אֲרוֹנִית חדשה לחדר השינה שלהם.
(3) בית המלון מחפש חַדְרָנִית לתקופת הקיץ.
(4) אחותי היא סַפָּרִית מקצועית.

א. כתוב בתיבת הטקסט את השם שהוא יוצא דופן מבחינת משמעות הצורן הסופי.
 

ב. מהי המשמעות המשותפת לשלושת הצורנים הסופיים האחרים?
 

שאלה 4
לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם צירוף של שתי מילים מודגשות.
כתוב בתיבת הטקסט את צורת הרבים של הצירוף המודגש. (אין צורך לנקד) (2 נקודות)

א.  חֲקִירַת הַמִּשְׁטָרָה הביאה לתפיסת העבריין.


ב. באולם הכדורסל החדש הותקן לוּח אֵלֶקְטְרוֹנִי.

פרק ג - שם המִספר [5 נקודות]

- ענה על שאלה 5 (5 נקודות).

שאלה 5
כתוב בתיבת הטקסט את המספרים המודגשים בקטע שלפניך.

בשנת 2013 יוקם מרכז בילוי חדש באזור הצפון. המרכז ייבנה על שטח של 82 דונמים. הוא יכלול 25 אולמות קולנוע ו-9 מסעדות, וייבנו בו בתי מסחר על שטח של 51,000 מטרים רבועים.

2013
82
25
9
51,000

פרק ד - תחביר ושִחבּוּר [10 נקודות]

- ענה על שלוש השאלות (6)-(8) (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה).

שאלה 6
לפניך קטע ובו ארבעה משפטים. קרא אותו, וענה על הסעיפים א-ב שאחריו.

(1) העברית היא שפה שמית. (2) זו אחת השפות העתיקות שמשתמשים בה גם היום. (3) העברית נולדה מן השפה הכנענית שהייתה נפוצה בארץ בתקופת המקרא. (4) בתקופה שלאחר המקרא החליפה הארמית את העברית המדוברת והכתובה, והעברית שימשה לשון קודש בלבד.

א. בחר בכל אחד מהמשפטים אם הוא: משפט פשוט, מורכב או מחובר (מאוחה, איחוי) . (4 נקודות)

1. משפט (1) : פשוט מורכב מחובר
2. משפט (2): פשוט מורכב מחובר
3. משפט (3): פשוט מורכב מחובר
4. משפט (4): פשוט מורכב מחובר

ב. בקטע ארבע מילים המסומנות בקו. בחר את התפקיד התחבירי שלהן.  (2 נקודות)

1. שפה:
2. בה:
3. הכנענית:
4. הארמית:

שאלה 7
לפניך התחלה של משפט, על פי הקטע בשאלה 6, ואחריו ארבע אפשרויות להשלמת המשפט.
בחר את ההשלמה הנכונה . (2 נקודות).

ככל שחלף הזמן מתקופת המקרא והלאה, כך

פחת השימוש בעברית כלשון דיבור.
התבססה העברית כלשון דיבור, כתיבה ותפילה.
העברית היא שפה שמית.
הולידה השפה הכנענית את השפה העברית.

שאלה 8
לפניך  משפט בדיבור ישיר בחר את המשפט שהוא דיבור עקיף למשפט זה. (2 נקודות)

רופאים ממליצים: "בעלי משקל עודף, אל תשתמשו בכדורים להרזיה מפני שהם אינם מועילים".

רופאים ממליצים לבעלי משקל עודף: "אל  תשתמשו בכדורים להרזיה".
רואפים המליצו כי: "שימוש בכדורים להרזיה, לא מועלים לבעלי משקל עודף".
רופאים ממליצים כי בעלי משקל עודף לא ישתמשו בכדורים להרזיה מפני שהם אינם מועילים.
רופאים ממליצים: "כי בעלי משקל עודף לא ישתמשו בכדורים להרזיה מפני שהם אינם מועילים".

פרק ה - תקינות, מילות יחס, תורת ההגה [10 נקודות]

שאלה 9
לפניך ארבעה סעיפים א-ד, ובכל אחד מהם זוג מילים מודגשות, אך רק אחת מהן נכונה.
בחר את המילה הנכונה בכל סעיף.

א. הסטודנטים שָֹכְרוּ / הִשְֹכִּירוּ דירה מבעלי הבית. שָֹכְרוּ הִשְֹכִּירוּ
ב. הצַבָּעִי / צַבָּע ערבב את הצבעים לבן וצהוב. הצַבָּעִי צַבָּע
ג. יש חרקים הניזונים מצמחים. חרקים אלה מְזִיקִים / מַזִּיקִים לחקלאות. מְזִיקִים מַזִּיקִים
ד. דלת המחסן שְׁבוּרָה / שְׁבּוּרָה זה כמה ימים. שְׁבוּרָה שְׁבּוּרָה

שאלה 10
בקטע שלפניך חסרות מילות יחס.
ליד כל מספר כְּתוֹב בתיבת הטקסט את מילת היחס החסרה להשלמת המשפט בקטע. (4 נקודות).

ב- 29 באפריל התקיימה בבריטניה חתונה מלכותית. הנסיך ויליאם נשא לאישה (1) קייט מידלטון. כל אחד מהם הגיע בנפרד. קייט הגיעה (2) חתונה (3) מכונית ולא (3) כרכרה, ובכך נשברה המסורת הבריטית של חתונות מלכותיות. אחרי החתונה המלכותית נסעו החתן והכלה לארמון להיפגש (4) המלכה אליזבת ה-2, סבתו של הנסיך ויליאם.

(1)
(2)
(3)
(4)

שאלשאלה 11
מה סדר השוואים במילה שַֹמְתְּ? (נקודה אחת)

א. נע-נע ב. נח-נע ג. נח-נח ד. נע-נח

שאלה 12
באיזו מילה הדגש הוא דגש חזק משלים? (נקודה אחת)

א. סַבָּל ב. רַכֶּבֶת ג. מְמֻלָּא ד. הִזָּהֵר