שם התלמיד:  
כיתה:  
בית ספר:  

חצי קלמנטינה/ שלומית כהן אסיף

חיכיתי בתחנה. אוטובוסים עצרו, נוסעים עלו. נוסעים ירדו.
רק אימא לא ירדה. אישה אחת קילפה בתחנה קלמנטינה ירוקה.
היא נתנה לי חצי קלמנטינה ושאלה: "אתה הילד של פרידה?"
"לא, לאימא שלי יש שם אחר".
כשעצר האוטובוס האישה עלתה. אחר-כך התחיל החושך, ורצתי הביתה עם חמישה חרצנים בכיס וריח קלמנטינה באף.
לפני שהספקתי לשאול את אימא: "איפה הָיִיתְ? "היא שאלה: "איפה הָיִיתָ?"
"חיכיתי לָךְ ליד התחנה".
"חזרתי במונית. קניתי פירות וירקות. קניתי גם קלמנטינות ירוקות. עכשיו, לפני שהתחילה העונה, אתה יכול לאכול את הקלמנטינה הראשונה".
ולא ידעתי אם כדאי לי לספר על הקלמנטינה שאכלתי בתחנה.

[מתוך הספר: גבעת הכפתורים]

ענו על השאלות הבאות:

1. באיזו עונה מעונות השנה אנחנו אוכלים קלמנטינה? (בחרו את התשובה הנכונה)

א. בחורף
ב. באביב  
ג. בקיץ  
ד. בסתיו  

2. מי מספר בסיפור "חצי קלמנטינה"? (בחרו את התשובה הנכונה)

א. האימא
ב. האישה שישבה בתחנה  
ג. הילד  

3. האישה שישבה בתחנה נתנה לילד: (בחרו את התשובה הנכונה)

א. תפוז
ב. תפוח  
ג. אגס  
ד. חצי קלמנטינה  

4. מהסיפור שקראתם אפשר להבין שהילד: (בחרו את התשובה הנכונה)

א. אהב לאכול קלמנטינה.
ב. לא אהב לאכול קלמנטינה.  

5. בחרו מהרשימה שלפניכם שני סוגי פירות ושני סוגי ירקות :

א. פירות: אבטיח כרוב בננה מלפפון  
ב. ירקות: כרוב מלפפון אבטיח בננה  

6. כתבו ליד כל משפט לאיזו עונה מעונות השנה הוא מתאים:

א. יורד גשם וקר.
ב. איזה רוח חזקה! העלים נופלים.
ג. העצים בצבעים נהדרים.
ד. אני הולך לים לשחות ולשחק בחול. 
ה. עדיין לא חם כל כך, קריר ונעים.
ו. עצוב. אין שמש. אני יושב בבית כל היום.

7. כתבו את ההפך של המילים הבאות: (היעזרו במחסן המילים)

המילה ההפך  
1.עלו :  
2. נתנה:  
3. שאלה:  
4. חושך:  
5. חזרתי:  

מחסן מילים: הלכתי, אור, ירדו, לקחה, ענתה

8. השלימו את המשפטים במילת היחס ל: (היעזרו במחסן המוצע)

א. סבתא מספרת סיפורים מעניינים. יש  סיפורים מעניינים.
ב. אבא ואימא קנו לילדי הכיתה מתנות. הם קנו  מתנות יפות.
ג. סעיד ויוסף חברים מאוד טובים. לכן, סעיד קנה ילקוט גדול ויפה.
ד. קניתי חולצה יפה. יש המון חולצות.
ה. הבנות מציירות יפה. יש ציורים יפים.

מחסן המילים: להן, לי, להם, לו, לה

9. כתבו את המספרים במילים ואת השם ברבים:

דוגמה: 5 חרצן - חמישה חרצנים

א.  1 כיתה:
ב.  2 תלמיד:
ג.   3 תלמידה:
ד.  4 מורֶה :
ה.  5 מורָה
ו.   6 שיעור:
ז.   7 משפחה:
ח.   8 מתנה:
ט.   9 מסעדה:
י.    10 עפרון:

10. כתבו את המילים הבאות ביחיד: ביחיד:

רבים יחיד  
1. אוטובוסים:
2. אמהות:  
3. קלמנטינות:
4. כיסים:
5. מוניות:
6. פירות:
7. עונות:
8. תחנות:
9. בתים:
10. חלונות:

כתבה: אימאן עת'אמנה-ח'לאילה