משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית

המעשה המופלא

בחינה בהבנת הנקרא
לכיתה ח'

הכינה: טלי קפלן
מדריכה לחינוך לשוני ולעברית שפה שנייה

כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא - קהילה לומדת עברית בבתי ספר  ערביים


שם התלמיד  (שם פרטי ושם משפחה):
שם בית הספר:
כיתה:
תאריך: 

קרא את הטקסט הבא, וענה על המשימות שלאחריו.

טקסט המעשה המופלא

משימות לטקסט: "המעשה המופלא"

שאלה מס' 1
סדרו את המשפטים שלפניכם על פי התפתחות האירועים בסיפור.
(בחרו מספר מ- 1 עד 6)

הגנב פנה למשנה למלך, לשר האוצר ולמלך בבקשה לזרוע את הגרעין באדמה.
המלך הבין כי הגנב פעל בחוכמה והחליט לבטל את עונשו של הגנב.
הגנב ביקש, לפני מותו, לספר למלך חוכמה נפלאה שרק הוא יודע אותה.
לאחר שהשרה את הגרעין במים הודיע הגנב שרק איש ישר יוכל לזרוע את הגרעין.
שר האוצר, המשנה למלך והמלך לא היו ישרי כפיים ולכן לא יכלו לזרוע את הגרעין.
הגנב הצדיק בפני המלך, את היותו גנב, בנימוק שהוא אדם עני ורעב ללחם.

שאלה מס' 2:
בשורות 2-1 כתוב: "אמר הגנב למלך שהוא מוכן לקבל את העונש המגיע לו..."
אפשר להבין מתוך משפט זה שהגנב:
(בחרו את התשובה הנכונה)

א. אינו מודה במעשהו הרע
ב. מכיר במעשהו הרע
ג. מתלונן על חומרת העונש
ד. מבקש עונש אחר

שאלה מס'  3:  
בשורה 3 כתוב: "הוא רוצה ללמדה את המלך לפני מותו".

א. המילה הוא מתייחסת ל
ב. כתבו את המילה ללמדה בשתי מילים: |
ג. לְמה מתייחסת המילה ללמדה?

שאלה מס' 4:
מהי אותה "חוכמה" שהגנב רצה ללמד את המלך?

א. הוא רוצה ללמדה להמלך לפני מותו, כדי שהמלך יוכל להשתמש בה.
ב. החוכמה היא כיצד יכול זרע להפוך לעץ מלא תפוחים תוך חצי שעה.
ג. החוכמה היא כיצד יכול עץ מלא תפוחים להפוך לזרע תוך חצי שעה.
ד. החוכמה היא שהוא מוכן לקבל את העונש המגיע לו.

שאלה מס' 5:
בשורה 9 כתוב: " הוא הִשְׁרָה את הגרעין במים..." פירוש המילה הִשְׁרָה הוא:


שאלה מס' 6:
מהו התנאי שהציב הגנב כדי שהפלא יתרחש?

א. התנאי היה שרק איש נקי כפיים יזרע את הגרעין.
ב. התנאי היה שרק גנב שגנב פעם אחת יזרע את הגרעין
ג. התנאי הוא שאם יתברר, שגנב אפילו פעם אחת, העץ יצמח
ד. כל התשובות נכונות.

שאלה מס' 7:  
א. העתיקו מתוך הטקסט שלוש מילים ששייכות לשורש פ. ל. א.
קראו את הטקסט מתחילתו ועד שורה 11 לפחות. (יש לכתוב את המילים לפי סדר הופעתם בטקסט).

ב. כתבו את השורש של המילים הבאות
(יש לכתוב את השורש ללא רווחים בין האותיות דוגמא א.מ.ר או א-מ-ר ):

א. ינבט (שורה 5)
ב. הזמין (שורה 7)
ג. אספר (שורה 15)
ד. התאפקתי (שורה 17)

שאלה מס' 8:
בשורות 3-1 כתוב: " אמר הגנב שהוא מוכן לקבל את העונש המגיע לו, אבל הוא מבקש להציג בפני המלך חכמה נפלאה, שרק הוא יודע אותה".
בחרו תכונה אחת אותה אפשר לייחס לגנב על פי שורות אלו.


שאלה מס' 9:
על פי המעשה שקראתם, כל שלוש הדמויות גנבו בעברם, ולכן התנגדו לזרוע את - הגרעין באדמה.
בחרו את הסיבות לסירובן.

א. המשנה למלך סרב כי
ב. שר האוצר סרב כי
ג. המלך סרב כי

שאלה מס' 10:
בשורה 25 כתוב: "... הרי אני עשיתי זאת..."
במילה זאת מתכוונים:

שאלה מס' 11:
הפכו את השורות הבאות מזכר לנקבה:  (הקפידו על רווח אחד בין המילים).

א. התבייש המלך והבין כי בחוכמה פעל הגנב

ב.  המלך בטל את העונש ושלח את האיש לחופשי

ג.  הרי אני עשיתי זאת

ד.  מכיוון שאני אדם עני והייתי רעב ללחם.


שאלה מס' 12:
מתוך הסיפור שקראתם אפשר ללמוד ש:
לחץ על תיבת הסימון שמראות שתי התשובות האפשריות - סימון יותר משתי תיבות  גורמת להורדת ניקוד.

א. קשה למצוא אנשים נקיי כפיים
ב. שיתוף פעולה חשוב להשגת המטרה
ג. סופו של כל גנב להיענש
ד. רחמנות היא תכונה רצויה
ה. חלומות תמיד מתגשמים
ו. ערמומיות עוזרת בחיים