מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים

מבחן מתוקשב בעקבות קריאת הטקסט "החברים של אמיר"
עברית לדרך (2) - כיתה ד'

כתבה וערכה: כבהה סוכינה
תכנון ועיצוב מתוקשב: גנטוס איליא, מדריך תקשוב ארצי

הוראות לנבחן:
חומר עזר מותר בשימוש: אין

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
בהצלחה!
הציון שלך הוא:


קראו את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו:

the text

תלמידים יקרים: לאחר שקראתם את הספור "החברים של אמיר", ענו על השאלות הבאות:

שאלה מס' 1: בחר בתשובה הנכונה. (20 נקודות)

א. הטקסט הוא:

א. טקסט מידע
ב. שיר  
ג. סיפור  

ב. בטקסט יש:

א. 8 שורות
ב. 9 שורות  
ג. 10 שורות  

ג. הספור קרה:

א. בהפסקה
ב. בשיעור  
ג. בדרך לבית הספר  

ד. אמיר לא מצא את:

א.  העט שלו
ב. האוכל שלו  
ג. הילקוט שלו  

ה. הילדים אכלו ארוחת:

א. ערב
ב. צהריים  
ג. עשר  

ו. מי שאל את השאלה הבאה: "למה אתה לא אוכל": 

א. שחר
ב. אמיר  
ג. גם שחר וגם אדם  

ז. שחר אכל:

א. תפוח
ב. לחמניה  
ג. פיתה  

ח. אדם אכל:

א. לחמניה
ב. תפוח  
ג. פיתה  

ט. דוד אכל:

א. לחמניה
ב. חצי לחמניה  
ג. תפוח  

י.  דוד אמר לאמיר:

א. למה אתה לא אוכל?
ב. איפה האוכל שלך?  
ג. "בתאבון".  

2.  הדמויות המשתתפות בסיפור הן (לפי הופעתם בטקסט): (8 נקודות)

א. 
ב. 
ג.  
ד. 

3. מי אמר את המשפט הבא: "שכחתי את האוכל שלי בבית" (2 נקודות)

      

4. הוא נתן לאמיר חצי לחמניה". הכוונה במילה הוא: (2 נקודות) 

5. מי היה חבר אמיתי לפי דעתך? (2 נקודות)

    

6. במה היה דוד שונה בהתנהגותו מכל שאר התלמידים? (2 נקודות)

א. שהציע לו הצעות.
ב. שהתחלק עם אמיר בארוחה שלו.
ג. שהתבייש.  

7. ההפך של המלה "נתן" במשפט: "הוא נתן לאמיר חצי לחמניה" (2 נקודות) 

א. אכל
ב. שאל  
ג. לקח  

8. ההפך של המלה "שאל" במשפט: "שאל אדם את אמיר"  (2 נקודות)

א. לקח
ב. שכח
ג. ענה  

9. סדר את המשפטים לפי הרצף: (4 נקודות)

  • שחר ואדם שאלו את אמיר "למה אתה לא אוכל?"
  • השעור נגמר וההפסקה התחילה.
  • דוד נתן לאמיר חצי לחמניה.
  • אמיר לא מצא את האוכל שלו.
  • שחר ואדם אכלו את הפתה ויצאו להפסקה.
 

10. כתוב ברבים.  (12 נקודות)

א. אבא
ב. חבילה
ג. חבר
ד. ענף
ה. תפוח
ו. זקן

11. השלם לפי הציור: ראשון......שני......שלישי...... (16 נקודות)

                     
א. התפוח יותר גדול מהתפוח
   
ב. התפוח השני יותר מהתפוח
   
ג. התפוח יותר קטן מהתפוח
   
ד. התפוח יותר גדול מהתפוח
   

12. כתוב במילים.  (12 נקודות)

א. 5 ענף
ב. 3 דודה
ג. 1 זקן
ד. 6 בנים
ה. 2 חבילה
ו. 1 כלה

13. גרור ממחסן המילים את שם התואר המתאים לשמות הבאים: (16 נקודות)

 
א. בן
ה. כוכבים
ב. אחיות
ו. לילות
ג. כלה
ג. בגדים
ד. ענפים
ח. זקָן

      יפָה         חרוצות        לבן         אפלים     חדשים     ארוכים     זוהרים      טוב