שם התלמיד:
כיתה:

קרא את הקטסט וענה על השאלות שאחריו:

ילדים מציירים

ילדים מתחילים ללמוד לצייר בגיל שנתיים בערך. הם מציירים קו קצר וליד הקו הקצר הרבה קווים ארוכים. לפעמים הם מציירים עיגול ועוד עיוגל. 
בציורים הראשונים יש קווים ארוכים וקצרים ועיגולים קטנים וגדולים. הילדים משחקים בקווים ובעיגולים. הם לא מציירים את העולם. הם רק משחקים. 
בגיל שלוש בערך הילד מתחיל לצייר דברים מהעולם. הוא שוב מצייר קווים ועיגולים, אבל הציורים מתחילים להיות סמלים לדברים בעולם: בית, שמש, עץ, אנשים.
וכך, בגיל ארבע בערך, לאט לאט הילד מצליח לצייר איש מהקווים ומהעיגולים. האיש הזה הוא לא אבא, או אמא או מישהו אחר. הוא סמל לאדם.
איך ילדים מציירים אדם?
הם מתחילים בציורים של עיגולים קטנים בתוך עיגול גדול ואומרים: זה ראש, ואלה עיניים.
הם מציירים עוד קווים ואומרים: אלה ידיים ואלה רגליים. לפעמים בגיל ארבע הילדים מציירים אף, פה ושתי אוזניים, או אף פה ושתי עיניים. הם מציירים ארבעה דברים, כי הם חושבים על הסימטריה של הציור.
בגיל חמש הם מתחילים לצייר בטן, צוואר, שיניים ועוד דברים, כי הם חושבים יותר ויותר על מי ועל מה הם מציירים. הדרך של הילדים ממשחקים בקווים ובעיגולים לציורים ולסמלים של העולם היא אוניברסאלית. בכל העולם ילדים מציירים כך.
בציורים יש סמלים של העולם המיוחד של הילד: הבית והמשפחה של הילד, העצים והפרחים ליד הבית.
מגיל שש או שבע הילדים מציירים גם "דברים מהלב": מישהו חולה או מישהו עצוב, אישה מצחיקה, או אולי שמחה. אז אנחנו יודעים מה הילד מרגיש, ממה הוא פוחד, את מי הוא אוהב ואת מי הוא לא אוהב.

מקור הטקסט: עברית מן ההתחלה. חייט שלומית, ישראלי שרה וקובלינר הילה.

שאלה מס' 1:   (20 נק')
גרור ממחסן המילים את המילה המתאימה לשם איבר הגוף .

תמונה של אברים של בן אדם 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מחסן מילים:

טבור
רגל
ברך
ירך
פרק כף היד
בטן
זרוע
בית שחי
פטמה
חזה

תמונת פנים 1
2
3
4
5
6
7
8
9

מחסן מילים:

מצח
אף
סנטר
צוואר
גרון
פה
אוזן
לחי
שיער

שאלה מס' 2:  (5 נק')
גרור ממחסן המילים את ההפך של המילים הבאות.

המילה ההפך
א. קצר
ב. קטן
ג. עצוב
ד. אוהב
ה. לאט

מחסן מילים :
ארוך
מהר
גדול
שמח
שונא

שאלה מס' 3 : (10 נק')
גרור ממחסן המילים את המילה המתאימה ברבים:

המילה ביחיד המילה ברבים
א. עין
ב. אוזן
ג. עיגול
ד. קו
ה. רגל
ו. שן
ז. אבא
ח. אמא
ט. עץ
י. פרח

מחסן מילים:
פרחים
עיניים
עצים
אמהות
רגליים
עיגולים
אוזניים
קווים
שיניים
אבות

שאלה מס' 4: (5 נק')
בטקסט נאמר
: "הציורים מתחילים להיות סמלים לדברים בעולם". הסמל הוא ציור או תמונה המביעים רעיון מסוים או מתארים משהו מסוים.
לפניכם תמונות שונות,  גרור ממחסן הסמלים את הסמל המתאים לכל תמונה:

א. סמל ל:  
ב. סמל ל:
ג. סמל ל:
ד. סמל ל:
ה. סמל ל:

מחסן סמלים:
שמחה
ואושר
עצב
ומרירות
אהבה וחברות
מדינה ושייכות
אור והתחדשות

שאלה מס' 5:  (10 נק')
מה מציירים ילדים בגיל שנתיים?

א. הם מציירים מרובע.
ב. הם מציירים קו קצר וליד הקו הקצר הרבה קווים ארוכים.
ג. הם מציירים משולש.
ד. הם לא מציירים כלום.  

שאלה מס' 6:  (10 נק')
מה מציירים ילדים בגיל שלוש?

א. הם מציירים את אותם הדברים שציירו בגיל שנתיים.
ב. הם מציירים דברים מהעולם שמהווים סמל לדברים אחרים.  
ג. הם מציירים מלבן.  
ד. הם מציירים בתים ומכוניות.  

שאלה מס' 7:  (10 נק')
ממה מציירים ילדים בגיל ארבע?

  א. הם מצליחים לצייר אנשים.  
  ב. הם לא מצליחים לצייר כלום.  
  ג. הם מציירים בעלי חיים.  
  ד. הם מציירים את הוריהם.  

שאלה מס' 8:  (10 נק')
מה מציירים ילדים בגיל חמש?

  א. הם מתחילים לצייר בטן, צוואר ושיניים.  
  ב. הם מציירים את עצמם
  ג. הם מציירים את בית ספרם.  
  ד. הם מציירים את אותם הדברים שציירו בגיל שלוש.  

שאלה מס' 9:  (10 נק')
מה מציירים ילדים בגיל שש או בגיל שבע?

  א. הם מציירים דברים מהלב. מישהו חולה או מישהו עצוב.  
  ב. הם מציירים שמיים וים.  
  ג. הם מציירים מטוסים ומכוניות.  
  ד. הם לא מציירים בעלי חיים.  

שאלה מס' 10: ; (10 נק')
מהטקסט "ילדים מציירים" אנחנו לומדים ש:

  א. ככל שילדים גדלים יותר ציוריהם נהיים לא יפים.  
  ב. רק ילדים קטנים מציירים ציורים יפים.  
  ג. ילדים גדולים לא מציירים בכלל.  
  ד. ככל שילדים גדולים יותר, ציוריהם נהיים יותר ברורים וטובים.  


כל הזכויות שמורות לאתר
קהילת אצטבא