משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית

כיצד יוצרים סרט

בחינה בהבנת הנקרא
לכיתה ח'

הכינה: טלי קפלן
מדריכה לחינוך לשוני ולעברית שפה שנייה

כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא - קהילה לומדת עברית בבתי ספר  ערביים

הטקסט למשימות

פרטים של התלמיד:
נא ציין השם שלך:
נא ציין שם בית הספר:
ציין כיתה:
תאריך:

1. בטקסט מוזכרים מספר בעלי תפקידים.
    כתבו מהו התפקיד של כל אחד מהם בהכנת הסרט.

1.א. תפקיד המפיק: 1. מעצב את הסרט על פי סדר התרחשות העלילה.
2. לפתח את העלילה ולחלק אותה לפרקים וליחידות צילום
3. לספק אמצעי מימון, לבחור את הבמאי והשחקנים
4. להזמין מספר עותקים מהסרט

1.ב. תפקיד העורך: מעצב את הסרט על פי סדר התרחשות העלילה.
לפתח את העלילה ולחלק אותה לפרקים וליחידות צילום
לספק אמצעי מימון, לבחור את הבמאי והשחקנים
להזמין מספר עותקים מהסרט


1.ג. תפקיד התסריטאי: מעצב את הסרט על פי סדר התרחשות העלילה.
לפתח את העלילה ולחלק אותה לפרקים וליחידות צילום
לספק אמצעי מימון, לבחור את הבמאי והשחקנים
להזמין מספר עותקים מהסרט

1.ד. תפקיד המפיץ: מעצב את הסרט על פי סדר התרחשות העלילה.
לפתח את העלילה ולחלק אותה לפרקים וליחידות צילום
לספק אמצעי מימון, לבחור את הבמאי והשחקנים
להזמין מספר עותקים מהסרט


2. בשורות 9-8 מודגש שבהכנת סרט יש צד חומרי וצד אמנותי.
אילו בעלי תפקידים מתמקדים בצד החומרי בלבד ואלו בצד האמנותי? (אנא בחר בתשובה הנכונה).

תפקידים בצד החומרי: המפיק
עורך
במאי
צלם

תפקידים בצד האומנותי: המפיק
עורך
במאי
צלם

התשובה הנכונה

המפיק
עורך
במאי
צלם

3. כתבו מספרים מ- 1 עד 5 על פי סדר השלבים בהכנת סרט.

הפצת הסרט לבתי הקולנוע.
עריכת הסרט.
מציאת מפיק לסרט.
צילום סרט.
צפייה בסרט באולמות הקרנה.

בשורות 3-2 כתוב: "במאי מוכשר עשוי להטביע את חותם אישיותו, אך לעולם לא יהיה אחראי בלעדי ליצירותו"

4. פירוש הביטוי: "להטביע את חותם אישיותו" הוא: א. למנוע השפעה
ב. להיות מושפע
ג. לחתום בכתב יד
ד. להפעיל השפעה

5. איזו מילה יכולה להחליף את המילה "אך"?

בחר בתשובה המתאימה! א. על מנת
ב. כדי
ג. אבל
ד. למרות

6. לבמאי הסרט תפקידים רבים. בחרו מתוך הרשימה הבאה את התפקידים המתאימים לפי הטקסט.

יש לבחור רק 3 תפקידים. להזמין מספר עותקים של הסרט
מחליט באיזה סדר יצולמו היחידות השונות בסרט
מעצב את הסרט על פי סדר התרחשות העלילה
בוחר יחד עם הצלם את זוויות הצילום המתאימות
מחליט מה תהיינה תנועות המצלמה והתאורה הטובות ביותר


7. בשורות 14-13 כתוב: " על התסריטאי לשלוט בגווני הלשון המדוברת ולהתאימה למוצא ולרקע החברתי של כל דמות המופיעה בסרט" .

לשם מה עליו להתאים את השפה לרקע של הדמות? א. כדי שהצופים יבחינו בשוני בין הדמויות
ב. כדי ליצור גיוון ועניין בדיאלוג בין הדמויות
ג. כדי שהצופים ירגישו שהדמויות הן מציאותיות
ד. כדי שהשפה המדוברת בפי הדמויות תהיה אחידה

8. א. למי או למה מתייחס המאזכר "לו" בשורה 7? נא כתוב בתיבת הטקסט!
     ב. למי או למה מתייחס המאזכר "הוא" בשורה 8? נא כתוב בתיבת הטקסט!

המילה "לו" מתייחסת ל-
המילה "הוא" מתייחסת ל-

9. בשורה 14 כתוב: "..... ולהתאימה למוצא ולרקע החברתי של כל דמות המופיעה בסרט. 

למי הכוונה במילה להתאימה? א. לדמויות
ב. לשפה
ג. לסביבה החברתית
ד. לאוצר המילים

10. מטרת הטקסט "כיצד עושים סרט" היא:

בחר בתשובה הנכונה א. למסור מידע על הרווחים מתעשיית הקולנוע
לטעון שהבמאי הוא הגורם המשפיע העיקרי בתהליך יצור הסרט
ג. להדריך את הקוראים כיצד ליצור סרט קולנוע
למסור מידע על תהליך יצירת סרט קולנוע