משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית

הזאב והחסידה

בחינה בהבנת הנקרא
לכיתה ו'

הכינה: אימאן ח'לאילה
מדריכה לעברית בבתי ספר ערביים

כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא - קהילה לומדת עברית בבתי ספר  ערביים


פרטים אישיים

שם התלמיד:
כיתה:
בית ספר:
תאריך:

הזאב והחסידה

הזאב מוכר כחיה זללנית מאוד. כשהוא אוכל את בשר הטרף, הוא אוכל את הכול ואינו משאיר דבר. לעולם אינו בודק אם בתוך הבשר יש עצמות.
ואומנם, זאב אחד לא נזהר ועצם קשה נתקעה בגרונו, הוא לא הצליחה להקיאה או לבולעה. העצם דקרה והכאיבה, הוא לא יכול לנשום. הזאב עמד להיחנק.
והנה, למזלו, עברה חסידה בקרבתו. הוא סימן לה לגשת אליו וביקש ממנה להושיט לו עזרה. ללא היסוס הושיטה החסידה את חרטומה הארוך לתוך גרונו ושלפה משם את העצם התקועה.
הזאב נשם לרווחה ועמד ללכת לדרכו.
החסידה, מלאת סיפוק ממעשה חרטומה, פנתה יפה לזאב וביקשה ממנו שכר טרחה. ואז פתח הזאב את פיו ונזף בחסידה: חסידה חצופה, על סמך מה את תובעת שכר טרחה, הרי עבודתך הייתה קלה מאוד! אני הוא שראוי לקבל שכר ולהכרת תודה. שוטה שכמותך, הרי ראשך היה בפי ויצאת ממנו בשלום.
נוסי מכאן וחוסי על נפשך לפני שתהיי שוב טרף בפי.

מעובד עפ"י משלי קרילוב


לאחר שקראת את הקטע, ענה על השאלות שאחריו:

1. בשורה 1 כתוב: "הזאב מוכר כחיה זללנית..." במקום זללנית אפשר לומר: 

א. חרוצה
ב. טיפשה
ג. מרבה באכילה
ד. מהירה


2. בקטע כתוב: "הושיטה החסידה את חרטומה..." במקום חרטומה אפשר לומר:

א. ידה
ב. מקורה
ג. עיניה
ד. ראשה


3. בקטע כתוב: "הזאב נשם לרווחה"  מהי משמעותו של הביטוי הזה?

א. כעס מאוד
ב. הוקל לו
ג. שמח מאוד
ד. יצאה רוחו


4. בקטע כתוב: "נוסי מכאן וחוסי על נפשך..." במקום חוסי על נפשך אפשר לומר:

א. שמרי על נפשך
ב. תאמרי לנפשך
ג. סכני נפשך
ד. תקריבי נפשך


5. הפוך מסמיכות חבורה לסמיכות פרודה.

א. בגרונו
ב. להקיאה
ג. לבלועה
ד. למזלו
ה. חרטומה
ו. עבודתך

6. סמן את התכונות המתאימות לזאב. (יש לסמן 3 תכונות)

א. נצלן
ב.  טוב לב
ג.  טיפש
ד. ערמומי
ה. חכם
ו. טורף


7. סמן את התכונה המתאימה לחסידה.

א. טובת לב
ב. חכמה
ג. טיפשה
ד. נצלנית
ה. חרוצה


8. כתוב בתיבת הטקסט את ההפך של המילים שלהלן:

המילה ההיפוך
נכנס
סגר
נכשל
מנומסת
קצר

מחסן מילים: הצליח, חצופה, ארוך, יצא, פתח, גבוה, נחמד, הלך, עלה


9. כתוב את הרבים של (על פי הטקסט):

יחיד רבים
א. זאב
ב. חסידה
ג. עצם
ד. חיה

מחסן מילים: זאבים, חיות, יצורים, חסידות, עצמים, זאבות, חיים, עצמות


10. מהסיפור אפשר ללמוד ש:

א. אסור לעזור לאנשים, כי לפעמים לא מקבלים תמורה.
ב. צריך לעזור לאנשים אפילו אם לא מקבלים תמורה.
ג. צריך לעזור לאנשים רק אם מקבלים תמורה.
ד. לא לעזור לאנשים בכלל.