שם התלמיד:
כיתה:
שם בית הספר:

קראו את הקטע הבא וענו על השאלות שלאחריו:

the Text


שאלה מס' 1

סמנו את המשפט הנכון לפי הטקסט: (5 נקודות)

א. יש פרסומות רק בעיתון.
ב. יש פרסומות גם ברדיו וגם בטלוויזיה.
ג. אין פרסומות בעיתון.
ד. יש פרסומות בכל מקום: ברדיו, בטלוויזיה, בסופרמרקט


שאלה מס' 2

 בשורה 10 כתוב: "אנחנו חושבים שאנחנו קונים כי אנחנו צריכים, אבל באמת אנחנו קונים כי הפרסומות אומרות לנו מה לקנות ..." משפט זה מצביע על:  (5 נקודות)

  א. פרסומות לא טובות.
  ב. כוח הפרסומות על חיינו.
  ג.  פרסומות משעממות.
  ד. פרסומות יפות.


שאלה מס' 3

 למה אנחנו קונים דברים שאנחנו לא צריכים? (ענה לפי הטקסט).  (5 נקודות)

  א. כי העולם המודרני הוא עולם של פרסומות.
  ב. כי הפרסומות אומרות לנו מה לקנות ולפרסומות יש כוח.
  ג. כי אנחנו צריכים לקנות.
  ד. כי אנחנו חיים עם הפרסומות.שאלה מס' 4

בשורה 5 בטקסט כתוב: הפרסומות "מחפשות" אותנו ומוצאות אותנו שוב ושוב. למי מתכוונים במילה אותנו?  (5 נקודות)

שאלה מס' 5

הפרסומות נמצאות בכל מקום, אבל, עלינו להיות חכמים ולחשוב מה אנחנו קונים. מהמשתמע מהמשפט אנחנו מבינים שכדאי לקנות את: (סמנו את התשובה הנכונה): (5 נקודות)

  א. כל הדברים שיש בסופרמרקט.
  ב. הדברים שאנחנו צריכים.
  ג. החלב והגבינה.
  ד. הבשר והלחם.


שאלה מס' 6

מהו המשתוף לכל הפעלים הבאים:  שומעים, פוגשים, רואים, קוראים, הולכים, חוזרים. (סמנו את התשובה הנכונה) (5 נקודות)

  א.  שכל הפעלים בזמן עבר - רבים.
  ב.  שכל הפעלים בזמן הווה-רבים.
  ג.  שכל הפעלים בזמן הווה-יחיד.
  ד. שכל הפעלים בזמן עבר-יחיד.


שאלה מס' 7

התאימו את שם הפועל מטור א' לשורש המתאים מטור ב'.  (15 נקודה)

טור א': שם הפועל טור ב': השורש
א. לקנות
ב. לחשוב
ג. לראות
ד. לשמוע
ה. למצוא


שאלה מס' 8

כתבו ליד הפעלים הבאים את שם הפועל המתאים:  (10 נקודות)

הפעלים שם הפועל
א. כתב:
ב. קרא:
ג. שאל:
ד. אכל:
ה. עמד:


שאלה מס' 9

כתבו את המשפטים הבאים ביחיד: (20 נקודות)

רבים יחיד
א. אנחנו שומעים אותן ברדיו
ב. אנחנו רואים אותן בטלוויזיה
ג. אנחנו קוראים אותן בעיתונים
ד. אנחנו חיים עם הפרסומות
ה. אנחנו הולכים לקנות כמה דברים
ו. אנחנו חושבים שאנחנו קונים
ז. הפרסומות אומרות לנו מה לקנות
ח. אנחנו באים לחנויות
ט. קראנו פרסומות לשמפו
י. כשאנחנו רואים פרסומות אנחנו מפסיקים לחשוב וקונים הרבה דברים


שאלה מס' 10

כתבו את ההפך של המילים הבאות: (5 נקודות)

המילה ההפך
א. חדש
ב. מפסיק
ג. יפה
ד. באים
ה. קטן

מחסן המילים: ישן, מכוער, הולכים, ממשיך, גדול.שאלה מס' 11

לפניכם פרסומות שונות. כתבו מתחת לכל פרסומת למה היא נועדה. בחרו ממחסן המילים.  ( 20 נקודות)

א. ב.
img1 img2
פרסומת ל: פרסומת ל:
ג. ד.
img3 img4
פרסומת ל: פרסומת ל:
ה. ו.
פרסומת ל: פרסומת ל:
ז. ח.
פרסומת ל: פרסומת ל:
ט. י.
פרסומת ל: פרסומת ל:

מחסן המילים: שמפו, גבינה, מפעל הפיס, אייפון, רכב מרצדס, מים, נעלי נייק, סופרמרקט, גלידה, שוקולד